Loading...

Dobrodošli na Trziste.ba!
Pronađite NAJPOVOLJNIJE ponude iz oblasti osiguranja!  Zahtjev za osiguranje vozila

  Zahtjev za osiguranje imovine

Trziste.ba

Zaštita ličnih podataka prema GDPR pravilima

GDPR (General Data Protection Regulation) je uredba EU (Evropske unije) koja sa sobom donosi značajne promjene u pravilima koja definišu upotrebu i raspolaganje ličnim podacima.

1. Koji Vaši podaci nam trebaju i zašto?

Web stranica Trziste.ba koristi Vaše ime i prezime, broj telefona, e-mail, grad, podatke o vašem vozilu, imovini ili osiguravajućoj kući, kao i sve ostale unešene podatke u cilju bržeg i lakšeg uspostavljanja ponude i potražnje iz oblasti registracije i osiguranja vozila ili osiguranja imovine.

Tehnički podaci poput ip-adrese i cookie se koriste kratkoročno i služe za tehničko poboljšanje doživljaja korištenja naše web stranice.

2. Kako smo došli do Vaših podataka?

Sve lične podatke Ste nam dali svojevoljno, prilikom korištenja naše stranice Trziste.ba kao Korisnik ili Agent. Trziste.ba ni na koji način ne prikuplja Vaše lične podatke od trećih lica.

3. Ko ima pristup Vašim podacima?

Pristup Vašim ličnim podacima imaju članovi našeg tima te saradnici korisničke podrške i administracije sistema, koji su obavezani postupati u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka.

4. Da li ćemo Vaše podatke dijeliti s drugima?

Vaši podaci će se dijeliti isključivo u okviru potreba web stranice Trziste.ba, sa sljedećim fizičkim i/ili pravnim licima:

-       - Korisnicima i/ili Agentima na stranici Trziste.ba u zavisnosti kojoj kategoriji pripadate.

-      Vašim podacima nećemo neovlašteno postupati, odnosno dijeliti ili ustupati fizičkim ili pravnim licima za druge namjene, osim prethodno navedene.

5. Koliko dugo ćemo čuvati Vaše podatke?

Tehnički podaci poput ip-adrese i cookie-a se čuvaju 30 dana. Ostali lični podaci se čuvaju dok ne zatražite da ih uklonimo. Ova saglasnost važi za sve vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se lični podaci obrađuju.

6. Da li možete zatražiti da zauvijek uklonimo Vaše podatke i povući svoju dozvolu za njihovo korištenje?

Da, kada god želite možete povući dozvolu za korištenje svojih ličnih podataka i/ili od nas zatražiti da izbrišemo sve Vaše podatke iz našeg sistema. Pošaljite nam e-mail na contact@trziste.ba i pokrenućemo proceduru za uklanjanje svih ličnih podataka koja će biti okončana u roku od 15 dana od dana slanja predmetnog zahtjeva za brisanje/povlačenje.

7. Da li možete vidjeti koje Vaše lične podatke posjedujemo i možete li ih ispraviti?

Da, u svakom trenutku možete zatražiti informaciju koje Vaše podatke posjedujemo i možete ih izmijeniti slanjem zahtjeva na e-mail contact@trziste.ba

8. Da li možete zatražiti eksport svih svojih podataka koji se nalaze u našem sistemu?

Da, u svakom trenutku možete zatražiti da Vam eksportujemo podatke slanjem zahtjeva na e-mail contact@trziste.ba 

9. Da li se moji podaci automatski profiliraju i zašto?

U zavisnosti o Vašem prošlom korištenju naše web stranice, uvijek možete dobiti i novu uslugu. Isključiva svrha profiliranja je unapređenje naše usluge i Vašeg doživljaja korištenja web stranice. Ova automatizovana obrada ne utiče značajno na Vas i ne proizvodi nikakve pravne učinke.

Navedeno profiliranje se ne dijeli s trećim osobama niti na bilo koji način ne utiče na konačne opcije kako i koliko možete koristiti naše usluge. Od profiliranja Vaših podataka možete se izuzeti slanjem e-maila na contact@trziste.ba

Kontakt

Imate pitanja? Potrebna vam je pomoć?

Kontaktirajte nas
Sva prava zadržana. Trziste.ba - 2024