Loading...

Dobrodošli na Trziste.ba!
Pronađite NAJPOVOLJNIJE ponude iz oblasti osiguranja!  Zahtjev za osiguranje vozila

  Zahtjev za osiguranje imovine

Trziste.ba

Nudite usluge osiguranja vozila kao agent ili firma?

Poštovani, dobro došli na stranicu Trziste.ba

  • Ukoliko ste Agent koji vrši registraciju i osiguranje vozila, na jednostavan način na dnu početne stranice Trziste.ba (Kutak za agente-Registracija) unesete nekoliko osnovnih podataka o sebi čime formirate svoj profil, kojeg aktivira Trziste.ba. Time dobijate ekskluzivno pravo da budete učesnik na našem „Tržištu“, odnosno vršite pregled svih zahtjeva za registraciju i osiguranje vozila unešenih od strane Korisnika, te imate mogućnost slanja svoje ponude onim Korisnicima koje Vi izaberete. 

  • Na ovaj način dobijate izuzetnu mogućnost da za Vašu ponudu lično sazna veliki broj Korisnika kojima je potrebna usluga registracije i osiguranja vozila, pri čemu Vaši lični podaci kao Agenta ostaju zaštićeni. Vidljiv je samo sadržaj Vaše PONUDE i broj telefona! Vaša ponuda je Vaš besplatni reklamni prostor u kome možete navesti sve prednosti Vaše usluge kao agenta.                         
  • Dobijate sledeće pogodnosti: